ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาค่าแปล โดยสามารถถ่ายรูปหรือแสกนเอกสารที่ต้องการแปล ส่งมาได้ทาง

email : pasacenter@gmail.com

Line id : 0943422420

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารแล้ว จะแจ้งเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา หากตกลงแปล ลูกค้าสามารถชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อเริ่มงานแปลได้ทันที

 

หมายเหตุ

1. ทางบริษัทจะเริ่มงานแปลต่อเมื่อได้รับยอดชำระเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

2. บริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบได้ เมื่อได้รับไฟล์งานที่ต้องการแปลจากลูกค้าแล้วเท่านั้น